Η ομάδα μας

Στη MyWord, προσλαμβάνουμε μόνον τους καλύτερους και τους πιο ευφυείς συνεργάτες. Αυτό διασφαλίζει την παροχή των καλύτερων δυνατών προϊόντων και υπηρεσιών στους πελάτες μας. 
Συντονιστές
Οι συντονιστές μας, που εργάζονται με γνώμονα την εξυπηρέτηση των πελατών μας, έχουν πολύχρονη πείρα στη διαχείριση έργων γλωσσικής προσαρμογής κάθε μεγέθους. Κατ' αρχάς, πρέπει να είναι απόλυτα εξοικειωμένοι με την τεχνολογία γλωσσικής προσαρμογής και να έχουν αποκτήσει ευρεία και ποικίλη πείρα ως μεταφραστές προτού γίνουν συντονιστές. Αυτό τους επιτρέπει να επιβλέπουν προσεκτικά κάθε στάδιο της διαδικασίας γλωσσικής προσαρμογής και να τηρούν τα αυστηρά πρότυπα ποιότητας της MyWord.

Μεταφραστές
Παρ' όλο που οι ειδικοί μας σε θέματα γλώσσας (μεταφραστές/ διορθωτές/ επιμελητές / ειδικοί διασφάλισης ποιότητας) δεν απασχολούνται στις εγκαταστάσεις μας, αποτελούν ένα ουσιώδες κομμάτι της ομάδας μας. Όλοι μεταφράζουν αποκλειστικά στη μητρική τους γλώσσα, είναι ειδικοί στον τομέα τους, έχουν πιστοποιηθεί από τη MyWord και έχουν κατηγοριοποιηθεί κατά μητρική γλώσσα και τομέα εξειδίκευσης. Αυτό μας επιτρέπει να αναθέτουμε την εργασία σας στον μεταφραστή που ταιριάζει καλύτερα στα χαρακτηριστικά της συγκεκριμένης εργασίας, προκειμένου να παραδοθεί το καλύτερο δυνατό προϊόν γλωσσικής προσαρμογής. Εδραιώνουμε μια μακροχρόνια σχέση με τους μεταφραστές μας και κερδίζουμε την πίστη και την αφοσίωσή τους, προκειμένου να παραδίδουν το καλύτερο δυνατό προϊόν γλωσσικής προσαρμογής. Πολλοί από αυτούς συνεργάζονται μαζί μας για πολλά χρόνια.

Ακολουθούμε μια ολοκληρωμένη διαδικασία προσλήψεων και δεν είναι καθόλου εύκολο να γίνει κανείς μέλος της ομάδας ειδικών σε θέματα γλώσσας της MyWord. Η διαδικασία πρόσληψης ενός νέου μεταφραστή περιλαμβάνει τα εξής στάδια: μελέτη του βιογραφικού του, τηλεφωνική συνέντευξη, έλεγχος και επιβεβαίωση των συστάσεών του, εξέταση των ικανοτήτων του (στη μετάφραση/ διόρθωση/ διασφάλιση ποιότητας/ ηλεκτρονική σελιδοποίηση [DTP]). Η ομάδα προσωπικού της MyWord παρακολουθεί στενά την επίδοση κάθε μεταφραστή και προσφέρουμε στους νέους μεταφραστές διαρκή βοήθεια μέχρι να βεβαιωθούμε ότι είναι σε θέση να αποδίδουν στα υψηλότερα επίπεδα και να προσφέρουν υψηλής ποιότητας εργασία.

Εμπιστευθείτε τη MyWord!
 

Ζωντανή συνομιλία