Έγγραφα

Τα έγγραφα που έχουν μεταφραστεί  και προσαρμοστεί γλωσσικά από επαγγελματίες αποτελούν έναν από τους σημαντικότερους παράγοντες για την επίτευξη πωλήσεων σε μια καινούργια αγορά.

Για μεγαλύτερη ευκολία χρήσης και για την επίτευξη των καλύτερων δυνατών αποτελεσμάτων από το προϊόν σας, τα έγγραφά σας πρέπει να "μιλούν" στους πελάτες σας στη γλώσσα τους και κάθε χρήστης πρέπει να έχει μια θετική εμπειρία κάθε φορά που χρησιμοποιεί το προϊόν σας. Αυτό δημιουργεί πίστη και εμπιστοσύνη τόσο στο προϊόν σας όσο και στην εταιρεία σας και εγγυάται τη συνέχεια των πωλήσεών σας και τη σύσταση της εταιρείας σας από τους υπάρχοντες πελάτες σας σε νέους υποψήφιους πελάτες.

Η επαγγελματική διαδικασία μετάφρασης εγγράφων της MyWord διασφαλίζει ότι τα γλωσσικά προσαρμοσμένα έγγραφα που σας παραδίδουμε έχουν το ίδιο ακριβώς περιεχόμενο και καθοδηγούν το χρήστη με τον ίδιο τρόπο, όπως και τα πρωτότυπα.
Οι υπηρεσίες μετάφρασης εγγράφων καλύπτει εγχειρίδια χρήστη, ηλεκτρονική βοήθεια, υλικό μάρκετινγκ και εκπαίδευσης σε μια ευρεία ποικιλία πεδίων, όπως μεταξύ άλλων ιατρικά, επικοινωνίες, τεχνικά, ακαδημαϊκή έρευνα, νομικά, υπολογιστές, ηλεκτρονικά και πολλά άλλα. Οι μεταφραστές μας είναι ειδικοί στον τομέα τους και αποδίδουν όλες τις λεπτές διαφορές που προσδοκούν οι αναγνώστες σε μια τέτοια μετάφραση από ειδικούς. Όλοι τους διαμένουν στις οικείες χώρες τους, απόλυτα ενσωματωμένοι στο περιβάλλον της μητρικής τους γλώσσας, και ενημερώνονται συνεχώς πάνω στη νέα ορολογία.

Κατά τη μετάφραση εγγράφων, η απόλυτη ακρίβεια είναι κρίσιμης σημασίας. Η άστοχη μετάφραση ακόμη και μίας λέξης μπορεί να αλλοιώσει ολόκληρο το μήνυμα του προϊόντος ή να διακόψει μια σημαντική διαδικασία. Για παράδειγμα, εάν ένα βήμα μιας αλληλουχίας οδηγιών δεν μεταφραστεί σωστά, αυτό μπορεί ακόμη και να διακόψει ολόκληρη τη διαδικασία. Φανταστείτε τι προβλήματα θα μπορούσε να προκαλέσει ένα κακά μεταφρασμένο εγχειρίδιο οδηγιών, μια ιατρική διαδικασία ή ένα νομικό έγγραφο! Ο μόνος τρόπος για την αποφυγή των προβλημάτων αυτών είναι μέσω μιας εγγυημένης διαδικασίας γλωσσικής προσαρμογής, βασισμένης σε αυστηρές διαδικασίες ελέγχου και διασφάλισης ποιότητας. Αυτό ακριβώς σας προσφέρει η MyWord.

Συγχρονισμός
Για την πλέον επακριβή και αποτελεσματική χρήση τους, τα προϊόντα σας και τα σχετικά με αυτά έγγραφα πρέπει να χρησιμοποιούν πανομοιότυπη ορολογία και να βρίσκονται σε απόλυτο συγχρονισμό μεταξύ τους. Οι τεχνικοί και οι μεταφραστές της MyWord διασφαλίζουν τον τέλειο συγχρονισμό καθ' όλη τη διάρκεια της διαδικασίας μετάφρασης.

Η διαδικασία γλωσσικής προσαρμογής εγγράφων αρχίζει με μια ολοκληρωμένη ανάλυση αρχείων, όπου εντοπίζονται τυχόν προβλήματα που θα μπορούσαν να επηρεάσουν τη διαδικασία μετάφρασης ή τη διάταξη και τη λειτουργία του μεταφρασμένου κειμένου. Είναι ιδιαίτερα σημαντικό να εντοπίζεται και να διορθώνεται κάθε δυσλειτουργία ή πρόβλημα διάταξης του εγγράφου πριν το στάδιο μετάφρασης, προκειμένου να αποτραπεί η αναπαραγωγή των σφαλμάτων αυτών στα μεταφρασμένα έγγραφα.

Σημείωση: Η διάταξη και η λειτουργία των εγγράφων μπορεί να επηρεαστεί ελαφρώς, λόγω των διαφορών μήκους του κειμένου από γλώσσα σε γλώσσα. Για το σκοπό αυτό, εμείς θα κάνουμε τις απαραίτητες προσαρμογές, προκειμένου να μην χαθεί καμία πληροφορία και να μην υπάρξει ενδεχόμενο σύγχυσης του χρήστη.

Στάδια της διαδικασίας:
  • Αρχικός προγραμματισμός - Καθορισμός της διαδικασίας γλωσσικής προσαρμογής σε συνεργασία με τον πελάτη και κατόπιν επαλήθευση του κατά πόσον έχει παραδοθεί όλο το υλικό. Ορίζονται επιμέρους στόχοι και συμφωνούνται προθεσμίες παράδοσης.
  • Προετοιμασία - Προετοιμασία των αρχείων για γλωσσική προσαρμογή.
  • Δημιουργία βάσης ορολογίας και γλωσσαριού - Για την καθοδήγηση των μεταφραστών.
  • Κιτ μετάφρασης - Πιστεύουμε ότι ο μεταφραστής θα πρέπει να εστιάζει στις γλωσσικές ιδιαιτερότητες του προϊόντος, προκειμένου να παράσχει την υψηλότερη δυνατή ποιότητα μετάφρασης, ενώ οι τεχνικοί μας ασχολούνται με την τεχνική πλευρά της γλωσσικής προσαρμογής. Σε κάθε μεταφραστή, παρέχουμε ένα κιτ μεταφραστή που περιλαμβάνει τη μεταφραστική "μνήμη", έναν κατάλογο ορολογίας (γλωσσάριο), τα ειδικά επεξεργασμένα αρχεία, οδηγούς στυλ και σχετικές με την ανατεθείσα εργασία οδηγίες, για να μπορούν να εστιάσουν την προσοχή τους αποκλειστικά στη μετάφραση και να μην χρειάζεται να ασχοληθούν με τεχνικά ζητήματα.
  • Μετάφραση και έλεγχος - Διενεργούνται από πιστοποιημένους μεταφραστές της MyWord.
  • Ηλεκτρονική σελιδοποίηση (DTP) - Πρόκειται για μια προσαρμογή της διάταξης του εγγράφου που καθίσταται αναγκαία, λόγω των διαφορών στο μήκος λέξεων και προτάσεων μεταξύ της γλώσσας προέλευσης και της γλώσσας προορισμού.
  • Διασφάλιση ποιότητας (QA) - Το γλωσσικά προσαρμοσμένο έγγραφο ελέγχεται από την πολύγλωσση ομάδα επαγγελματιών διασφάλισης ποιότητας και έναν σχετικό ειδικό QA στη μητρική του γλώσσα.
  • Παράδοση προϊόντος - Εντός των συμφωνημένων ορίων χρονικής παράδοσης και κόστους.
  • Ικανοποίηση και έγκριση του πελάτη - Σε αυτό το τελευταίο στάδιο, διασφαλίζεται ότι κάθε πελάτης έχει τη δυνατότητα ελέγχου των αποτελεσμάτων της εργασίας και απάντησης σε όλες τις απορίες του. Εδώ, διασφαλίζουμε επίσης ότι ο πελάτης είναι προετοιμασμένος για την κατάλληλη υλοποίηση και προώθηση των νέων του προϊόντων.
Επίσης, εμείς στη MyWord δεν διασφαλίζουμε μόνο τη σωστή μετάφραση των εγγράφων σας, αλλά τα ελέγχουμε και ως προς την ευκολία χρήσης τους και την πλήρη λειτουργία τους. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα ένα υψηλής ποιότητας προϊόν που λειτουργεί απρόσκοπτα σε όλες τις γλώσσες.

Ένα προσωπικό από πεπειραμένους ειδικούς
Εμείς στη MyWord κατανοούμε ότι τα έγγραφά σας αντικατοπτρίζουν την εικόνα της εταιρείας σας και συνεπώς πρέπει να αντιμετωπίζονται με επαγγελματισμό. Η MyWord διαθέτει μια εσωτερική επαγγελματική ομάδα τεχνικών γλωσσικής προσαρμογής, συντονιστών και ειδικών στις ηλεκτρονικές εκδόσεις (DTP), η οποία υποστηρίζεται από περισσότερους από 400 εξειδικευμένους μεταφραστές. Όλοι συνεργάζονται μεταξύ τους για να προσφέρουν ένα γλωσσικά προσαρμοσμένο έγγραφο που λειτουργεί απρόσκοπτα σε οποιαδήποτε γλώσσα.

Κατά τη συνεργασία σας με την MyWord, θα έχετε τον προσωπικό σας συντονιστή, ο οποίος θα είναι σε στενή επαφή μαζί σας σε κάθε στάδιο της διαδικασίας, τόσο για τις τρέχουσες όσο και για τις μελλοντικές εργασίες που θα μας αναθέσετε. Κάθε μετάφραση έχει τις δικές της ιδιαιτερότητες σε θέματα κουλτούρας και γλώσσας. Είναι γνωστό σε όλους ότι μια απλή φράση, αν δεν μεταφραστεί σωστά, μπορεί να προκαλέσει σύγχυση και να οδηγήσει το χρήστη σε λάθος κατεύθυνση. Να γιατί απαιτούμε τέτοια εξειδίκευση, δεξιότητες και απόλυτη σημασία στη λεπτομέρεια από τους συνεργάτες μας. Η ικανοποίησή σας είναι εγγυημένη!


Εμπιστευθείτε τη MyWord!
 

Ζωντανή συνομιλία