MSEO & PPC

Βελτιστοποίηση για μηχανές αναζητήσεων σε πολλαπλές γλώσσες (MSEO - Multilingual Search Engine Optimization) και Πληρωμή ανά κλικ (PPC - Pay Per Click)

Μπορούν οι υπάρχοντες και οι υποψήφιοι πελάτες σας να βρουν την τοποθεσία σας στο Web από αλλοδαπές μηχανές αναζήτησης;

Οι γνωστότερες μηχανές αναζήτησης, όπως το Google, το Yahoo και το Bing, βαθμολογούν τις γλωσσικά προσαρμοσμένες τοποθεσίες στο Web υψηλότερα από εκείνες που είναι φτιαγμένες σε ξένη γλώσσα, γι' αυτό είναι πολύ σημαντικό να φτιάχνετε μια μεταφρασμένη εκδοχή της τοποθεσίας σας στο Web για κάθε νέα αγορά στην οποία εισέρχεστε. Αλλά τι νόημα έχει να έχετε "ανεβάσει" την τοποθεσία σας π.χ. στα Ιαπωνικά, όταν αυτή δεν εμφανίζεται στα αποτελέσματα των ιαπωνικών μηχανών αναζήτησης;

Οι δύο πλέον δημοφιλείς και οικονομικά προσιτοί τρόποι για να αυξήσετε την κίνηση προς την τοποθεσία σας στο Web είναι το MSEO και το PPC

MSEO

- Διαδικασία βελτίωσης της θέσης που εμφανίζεται η τοποθεσία σας στα αποτελέσματα των μηχανών αναζήτησης τοποθεσιών Web σε πολλαπλές γλώσσες.

Η προώθηση της τοπικής σας τοποθεσίας Web είναι μια μικρή πρόκληση, σε σύγκριση με την προώθηση της μεταφρασμένης τοποθεσίας σας σε διεθνές επίπεδο. Παρ' όλο που το Google και το Yahoo είναι διεθνείς μηχανές αναζήτησης, ο αλγόριθμος της μηχανής αναζήτησης λειτουργεί κάπως διαφορετικά για κάθε χώρα και για κάθε γλώσσα και συνεπώς ο κώδικας και το περιεχόμενο όλων των ιστοσελίδων πρέπει να προσαρμοστούν ανάλογα.

Η μετάφραση της τοποθεσίας Web είναι μια καλή αρχή
Το μυστικό για ένα επιτυχημένο MSEO κρύβεται κυρίως σε δύο παράγοντες: στην υλοποίηση μιας ολοκληρωμένης αναζήτησης λέξεων-κλειδιά στη γλώσσα της μεταφρασμένης τοποθεσίας Web και στον κατάλληλο κώδικα των ιστοσελίδων της τοποθεσίας.

Οι στόχοι αυτοί δεν επιτυγχάνονται με μια τυπική διαδικασία μετάφρασης. Τα συνήθη εργαλεία μετάφρασης διατηρούν αναλλοίωτο τον κώδικα της ιστοσελίδας, συμπεριλαμβανομένων των λεγόμενων "ετικετών meta", κατά το στάδιο της μετάφρασης. Αυτό είναι πολύ καλό για τη μετάφραση, αλλά κακό για τους σκοπούς της βελτιστοποίησης για μηχανές αναζήτησης (Search Engine Optimization, SEO). Η προσαρμογή του περιεχομένου για τους σκοπούς του SEO δεν σημαίνει απλώς εύρεση των κατάλληλων λέξεων-κλειδιά στη νέα γλώσσα. Η μηχανή αναζήτησης θα πρέπει να μπορεί να αναλύσει τη μεταφρασμένη τοποθεσία στο Web σαν η τελευταία να ήταν φτιαγμένη εξ αρχής στη γλώσσα προορισμού.

Οι τεχνικοί SEO της MyWord, με την υποστήριξη περισσοτέρων από 400 επαγγελματιών μεταφραστών σε μια ευρεία γκάμα τομέων εξειδίκευσης, έχουν αναπτύξει μια μέθοδο για διεθνείς καμπάνιες SEO που συνδυάζει την προσαρμογή του κώδικα των ιστοσελίδων με τη γλωσσική πλευρά της μετάφρασης.

Επειδή θέλουμε να διατηρήσουμε το μήνυμα της πρωτότυπης τοποθεσίας σας στο Web, τη θεωρούμε ως βάση για τις υπόλοιπες γλώσσες και συνεπώς αυτή θα πρέπει να είναι συμβατή με το SEO. Για να διασφαλιστεί αυτό, αναλύουμε την πρωτότυπη τοποθεσία σας στο Web και κάνουμε τις αναγκαίες προσαρμογές προτού την προωθήσουμε για μετάφραση. Με τον τρόπο αυτό, διασφαλίζουμε ότι τυχόν προβλήματα στον κώδικα που μπορεί να υπάρχουν στις αρχικές ιστοσελίδες δεν θα αναπαραχθούν στη μεταφρασμένη τοποθεσία Web.

Μια αποτελεσματική καμπάνια SEO μετριέται από την αύξηση της "κίνησης" προς την τοποθεσία σας και τις επιπρόσθετες πωλήσεις που θα προκύψουν εξ αυτής.  Αυτός ακριβώς είναι και ο τρόπος που η MyWord μετρά την επιτυχία.


PPC
- Το "Google Adwords" και το "Yahoo Sponsored Search" είναι παρόμοιες μεταξύ τους υπηρεσίες που σχετίζονται με τις διαφημίσεις, οι οποίες εμφανίζονται στις σελίδες αποτελεσμάτων των μηχανών αναζήτησης με βάση προκαθορισμένες λέξεις-κλειδιά.
Η υπηρεσία αυτή είναι επίσης γνωστή και ως PPC (Pay Per Click), διότι ο διαφημιζόμενος δεν πληρώνει ανά εμφάνιση (όπως π.χ. ανά γραμμή στις διαφημίσεις που δημοσιεύονται στις εφημερίδες), παρά μόνον όταν ένας χρήστης κάνει κλικ πάνω στη διαφήμισή του και μεταφέρεται στην τοποθεσία Web ή στη σελίδα υποδοχής του διαφημιζόμενου.

Το PPC είναι, πέρα από κάθε αμφιβολία, η καλύτερη πλατφόρμα διαφήμισης που προσφέρεται σήμερα, με την προϋπόθεση ότι γνωρίζετε πώς να τη διαχειρίζεστε με σοφία. Παρ' όλο που οι τεχνικές PPC είναι πολύ απλές στην κατανόηση και την υλοποίησή τους, η δημιουργία και διαχείριση μιας αποτελεσματικής καμπάνιας PPC μπορεί να αποτελέσει πρόκληση για οποιαδήποτε επιχείρηση, ιδίως όταν η καμπάνια γίνεται σε περισσότερες από μία γλώσσες.

Η διαχείριση του PPC γίνεται σε τρία επίπεδα
  • Ορισμός των σχετικών λέξεων-κλειδιά που θα "πυροδοτούν" την εμφάνιση της διαφήμισής σας και, ταυτόχρονα, επιλογή των λέξεων που δεν θα "πυροδοτούν" την εμφάνιση της διαφήμισης.
  • Σύνταξη μιας ελκυστικής διαφήμισης που θα "τραβά" τους χρήστες, στους οποίους απευθύνεστε, να κάνουν κλικ πάνω σε αυτήν και να κατευθυνθούν στην τοποθεσία Web ή στη σελίδα υποδοχής σας.
  • Προσδιορισμός της κατάλληλης τιμής για κάθε λέξη-κλειδί.
Η ομάδα της MyWord, με την υποστήριξη περισσοτέρων από 400 επαγγελματιών μεταφραστών σε μια ευρεία γκάμα τομέων εξειδίκευσης, θα ορίσει τις κατάλληλες λέξεις-κλειδιά και θα συντάξει μια ελκυστική διαφήμιση σε όποια γλώσσα επιθυμείτε. Θα μεταφράσουμε την πρωτότυπη διαφήμισή σας ή θα συντάξουμε μια καινούργια (ανάλογα με την εκάστοτε γλώσσα και τις απαιτήσεις σε θέματα κουλτούρας), διατηρώντας ωστόσο απόλυτα τη φιλοσοφία και το μήνυμά σας.

Όπως και στο SEO, μια αποτελεσματική καμπάνια PPC μετριέται από την αύξηση της "κίνησης" προς την τοποθεσία σας και τις επιπρόσθετες πωλήσεις που θα προκύψουν εξ αυτής.  Αυτός ακριβώς είναι και ο τρόπος που η MyWord μετρά την επιτυχία.

Εμπιστευθείτε τη MyWord!
 

Ζωντανή συνομιλία