Διασφάλιση ποιότητας (QA)

Η MyWord κατέχει ηγετική θέση στην αγορά, στην παράδοση υψηλής ποιότητας προϊόντων γλωσσικής προσαρμογής και μετάφρασης. Οι διαδικασίες διασφάλισης ποιότητας που ακολουθούμε καλύπτουν όλες τις φάσεις της εργασίας που θα μας αναθέσετε, από την αρχή μέχρι το τέλος.

Το τμήμα QA της MyWord είναι επανδρωμένο με πεπειραμένους και επαγγελματικά καταρτισμένους ειδικούς πάνω σε διαδικασίες διασφάλισης ποιότητας πάνω στη γλώσσα, τη λειτουργία και την αισθητική εμφάνιση του προϊόντος σας. Η διαδικασία QA εκτελείται από έναν σχετικό ειδικό, εξειδικευμένο στη γλώσσα προορισμού που είναι και η μητρική του γλώσσα. Αυτό σημαίνει ότι το προϊόν σας θα υποβληθεί σε όλες τις αναγκαίες δοκιμές και θα λειτουργεί σωστά σε όλες τις γλώσσες.
Διασφάλιση ποιότητας σε έγγραφα και ηλεκτρονική βοήθεια

Η διαδικασία γλωσσικής προσαρμογής εγγράφων περιλαμβάνει τα στάδια της μετάφρασης, του ελέγχου και της ηλεκτρονικής σελιδοποίησης (DTP). Διασφαλίζουμε ότι κάθε αρχείο θα είναι απαλλαγμένο από σφάλματα, κατά την προώθησή του στο τυπογραφείο και τη μετατροπή του σε ηλεκτρονική βοήθεια.

Η διασφάλιση ποιότητας εγγράφων περιλαμβάνει τους εξής ελέγχους:
  • Γλωσσικός - Εκτελείται από έναν επαγγελματία και εξειδικευμένο διορθωτή, του οποίου η μητρική γλώσσα είναι η γλώσσα προορισμού του εγγράφου.
  • Αισθητικός - Το μεταφρασμένο έγγραφο ελέγχεται σχολαστικά από το προσωπικό QA της MyWord για να επαληθευτεί ότι ο ειδικός DTP έχει προσαρμόσει τη διάταξη, τα γραφικά και τα στιγμιότυπα οθόνης λογισμικού στο έγγραφο σύμφωνα με τις απαιτήσεις της γλώσσας προορισμού. Αυτό γίνεται προτού το έγγραφο προωθηθεί στο τυπογραφείο ή μετατραπεί σε ηλεκτρονική βοήθεια.
  • Λειτουργίας - Εδώ επαληθεύεται η σωστή λειτουργία του εγγράφου και της ηλεκτρονικής βοήθειας (παραπομπές, υπερσυνδέσεις, πίνακας περιεχομένων, ευρετήριο κ.ά.) στη νέα γλώσσα.

Διασφάλιση ποιότητας σε τοποθεσίες Web
Γνωρίζουμε ότι η τοποθεσία σας στο Web είναι το είδωλο της εικόνας της εταιρείας σας. Αυτό σημαίνει ότι, η τοποθεσία Web πρέπει να μετατραπεί τέλεια σε όλες τις γλώσσες, καθώς και να λειτουργεί και να αποδίδει με τον τρόπο για τον οποίο προορίζεται.

Η διασφάλιση ποιότητας τοποθεσιών Web περιλαμβάνει τους εξής ελέγχους:
  • Γλωσσικός - Εκτελείται από έναν επαγγελματία και εξειδικευμένο διορθωτή, του οποίου η μητρική γλώσσα είναι η γλώσσα προορισμού του εγγράφου.
  • Αισθητικός - Κάθε ιστοσελίδα της μεταφρασμένης τοποθεσίας Web επαληθεύεται, για να διασφαλιστεί ότι η μεταφρασμένη τοποθεσία Web διατηρεί την εμφάνιση και την αίσθηση της πρωτότυπης.
  • Λειτουργίας - Εδώ διασφαλίζεται ότι κάθε ιστοσελίδα της μεταφρασμένης τοποθεσίας Web λειτουργεί κανονικά σε όλα τα προγράμματα ανάγνωσης ιστοσελίδων.

Διασφάλιση ποιότητας λογισμικού
Μετά τη γλωσσική προσαρμογή και τη μετάφραση, κάθε χαρακτηριστικό του λογισμικού σας ελέγχεται από την ομάδα διασφάλισης ποιότητας της MyWord για να διασφαλιστεί ότι λειτουργεί με τον ίδιο τρόπο, όπως ακριβώς και στην πρωτότυπη εκδοχή. Η διασφάλιση ποιότητας λογισμικού διενεργείται στις εγκαταστάσεις του πελάτη ή από απόσταση, ανάλογα με την εργασία που θα μας αναθέσετε.

Η διασφάλιση ποιότητας λογισμικού περιλαμβάνει τους εξής ελέγχους:
  • Γλωσσικός - Επειδή ένα μέρος του κειμένου θα μεταφραστεί "χωρίς συμφραζόμενα" και επειδή η ίδια λέξη μπορεί να έχει περισσότερες από μία σωστές αποδόσεις στη γλώσσα προορισμού, ένας επαγγελματίας διορθωτής (του οποίου η μητρική γλώσσα είναι η γλώσσα προορισμού) ελέγχει κάθε οθόνη για να διασφαλίσει ότι έχει επιλεγεί ο σωστός και ο πλέον κατάλληλος όρος.
  • Αισθητικός - Λόγω των διαφορών στο μήκος του κειμένου από γλώσσα σε γλώσσα, το προσωπικό QA της MyWord επαληθεύει ότι το μεταφρασμένο κείμενο χωρά στον διαθέσιμο χώρο κάθε κουμπιού, μενού και συμβουλής εργαλείου, καθώς και ότι όλα τα στοιχεία προβάλλονται και προσπελαύνονται εύκολα από το χρήστη.
  • Λειτουργίας - Το μεταφρασμένο λογισμικό ελέγχεται προσεκτικά για να διασφαλιστεί ότι λειτουργεί σωστά, όπως μεταξύ άλλων ότι μπορεί να χειριστεί κείμενο σε ξένες γλώσσες, ότι μπορεί να εκτελέσει εντολές αναζήτησης, ότι οι συνδυασμοί πλήκτρων συντόμευσης λειτουργούν κ.λπ.

Η ομάδα διασφάλισης ποιότητας της MyWord, σε συνδυασμό με τις ιδιαίτερα λεπτομερείς διαδικασίες QA που ακολουθούμε, διασφαλίζουν τα καλύτερα δυνατά προϊόντα γλωσσικής προσαρμογής και μετάφρασης. 


Εμπιστευθείτε τη MyWord!
 

Ζωντανή συνομιλία