Γλωσσικές προσαρμογές λογισμικού


Το γλωσσικά προσαρμοσμένο λογισμικό είναι ουσιώδους σημασίας για την επιτυχία σας


Για να μπορέσετε να αντιμετωπίσετε τον ανταγωνισμό σε διεθνές επίπεδο, να μπείτε σε νέες αγορές και να παραμένετε ένα βήμα μπροστά από τους ανταγωνιστές σας, το λογισμικό σας πρέπει να είναι διαθέσιμο τόσο σε χρήστες που μιλούν τη γλώσσα σας όσο και σε εκείνους που δεν μιλούν τη γλώσσα σας. Αυτό παίζει έναν πολύ σημαντικό ρόλο στη δημιουργία πίστης στο προϊόν, όπου ο καταναλωτής αισθάνεται ότι το λογισμικό σας γράφτηκε ειδικά γι' αυτόν. Αυτό δεν αυξάνει μόνο σημαντικά τις πωλήσεις, αλλά δημιουργεί και μια πραγματικά διεθνοποιημένη εικόνα της εταιρείας σας.
Εκτός από τα παραπάνω πλεονεκτήματα, μια γλωσσικά προσαρμοσμένη εκδοχή του προϊόντος σας μειώνει δραματικά το ποσό των χρημάτων που πρέπει να πληρώνετε στην υποστήριξη και εξυπηρέτηση των πελατών σας. Έτσι, μπορείτε να επενδύσετε το χρόνο και τα χρήματα που εξοικονομείτε, στην ανάπτυξη νέων προϊόντων και την προώθηση της εταιρείας σας στην αγορά με τρόπο που να εγγυάται τη συνεχή επιτυχία.

Εμείς στην MyWord γνωρίζουμε ότι οι πελάτες που δεν μιλούν τη γλώσσα, στην οποία είχε αρχικά φτιαχτεί το προϊόν σας, θα κρίνουν το προϊόν σας (και την εταιρεία σας) αποκλειστικά και μόνο με βάση τη γλωσσικά προσαρμοσμένη εκδοχή που χρησιμοποιούν. Συνεπώς, το γλωσσικά προσαρμοσμένο λογισμικό σας πρέπει να λειτουργεί στο ίδιο ακριβώς επίπεδο όπως και η πρωτότυπη εκδοχή του. Οι υπηρεσίες μετάφρασης και γλωσσικής προσαρμογής που παρέχουμε θα μας επιτρέψουν να σας παραδώσουμε ένα προϊόν προσαρμοσμένο στις γλώσσες που σας ενδιαφέρουν, το οποίο θα λειτουργεί απρόσκοπτα και θα έχει την ίδια εμφάνιση και αίσθηση με την πρωτότυπη εκδοχή.

Κατά τη διαδικασία της γλωσσικής προσαρμογής, δίνουμε μεγάλη προσοχή στις πολιτισμικές ιδιαιτερότητες των γλωσσών προορισμού. Αυτό διασφαλίζει μια θετική και παραγωγική χρήση του προϊόντος σας, καθώς αυτό θα "μιλά" στους πελάτες σας στη γλώσσα τους κι εκείνοι με τη σειρά τους θα μπορούν να αξιοποιήσουν ΟΛΕΣ τις δυνατότητες του λογισμικού σας.

Για ένα επιτυχημένο προϊόν, απαιτείται προσεκτικός σχεδιασμός και μια συμπαγής υποδομή. Τυχόν προβλήματα που δεν εντοπίζονται και δεν λύνονται πριν από τη μετάφραση θα εμφανιστούν και στο γλωσσικά προσαρμοσμένο λογισμικό. Για παράδειγμα, στις περιπτώσεις όπου χρησιμοποιούνται οδηγοί στυλ, κάθε στυλ θα πρέπει να χαρακτηρίζεται από συνέπεια ως προς τη μορφή και το σκοπό του. Τυχόν ασυνέπειες πρέπει να διορθώνονται προτού αρχίσει η μετάφραση.

Συνεπώς, στη MyWord, κάθε εργασία γλωσσικής προσαρμογής λογισμικού αρχίζει με μια σχολαστική ανάλυση, συμπεριλαμβανομένης της λεγόμενης "ψευδο-μετάφρασης" με την οποία ελέγχεται ο βαθμός ετοιμότητας του λογισμικού για γλωσσική προσαρμογή και, εάν χρειαστεί, δίνεται η δυνατότητα στους τεχνικούς λογισμικού της MyWord να επιλύσουν τυχόν προβλήματα προτού το λογισμικό μεταφραστεί. Ταυτόχρονα, συντάσσουμε έναν κατάλογο ορολογίας και έναν οδηγό στυλ σε συνεργασία με τον πελάτη, που θα καθοδηγούν τους μεταφραστές μας στην εργασία τους. Μόλις στηθεί η υποδομή του έργου και ληφθούν τα παραπάνω μέτρα, οι τεχνικοί λογισμικού της MyWord προετοιμάζουν τα αρχεία προς μετάφραση και η εργασία της γλωσσικής προσαρμογής συνεχίζεται.Στάδια της διαδικασίας:
  • Αρχικός προγραμματισμός - Καθορισμός της διαδικασίας γλωσσικής προσαρμογής σε συνεργασία με τον πελάτη και κατόπιν επαλήθευση του κατά πόσον έχει παραδοθεί όλο το υλικό. Ορίζονται επιμέρους στόχοι και συμφωνούνται προθεσμίες παράδοσης.
  • Προετοιμασία - Ψευδο-μετάφραση και προετοιμασία αρχείων για γλωσσική προσαρμογή.
  • Σύνταξη καταλόγου ορολογίας και γλωσσαριού - Για την καθοδήγηση των μεταφραστών στην εργασία τους.
  • Κιτ μετάφρασης - Πιστεύουμε ότι ο μεταφραστής θα πρέπει να εστιάζει στις γλωσσικές ιδιαιτερότητες του προϊόντος, προκειμένου να παράσχει την υψηλότερη δυνατή ποιότητα μετάφρασης, ενώ οι τεχνικοί μας ασχολούνται με τα τεχνικά ζητήματα της γλωσσικής προσαρμογής. Σε κάθε μεταφραστή, παρέχουμε ένα κιτ μεταφραστή που περιλαμβάνει τη μεταφραστική "μνήμη", έναν κατάλογο ορολογίας (γλωσσάριο), τα ειδικά επεξεργασμένα αρχεία, οδηγούς στυλ και σχετικές με την ανατεθείσα εργασία οδηγίες, για να μπορούν να εστιάσουν την προσοχή τους αποκλειστικά στη μετάφραση και να μην χρειάζεται να ασχοληθούν με τεχνικά ζητήματα.
  • Μετάφραση και έλεγχος - Διενεργούνται από πιστοποιημένους μεταφραστές της MyWord.
  • Μετατροπή μεγέθους και προσαρμογή του γραφικού περιβάλλοντος χρήστη (GUI) - Πρόκειται για την προσαρμογή των κουμπιών, μενού, πλαισίων μηνυμάτων και παραθύρων διαλόγου, που απαιτείται λόγω των διαφορών στο μήκος των λέξεων και των προτάσεων στη γλώσσα προορισμού.
  • Διασφάλιση ποιότητας (QA) - Το γλωσσικά προσαρμοσμένο λογισμικό ελέγχεται από την πολύγλωσση ομάδα επαγγελματιών διασφάλισης ποιότητας και έναν σχετικό ειδικό QA στη μητρική του γλώσσα.
  • Παράδοση προϊόντος - Εντός των συμφωνημένων ορίων χρονικής παράδοσης και κόστους.
  • Ικανοποίηση και έγκριση του πελάτη - Σε αυτό το τελευταίο στάδιο, διασφαλίζεται ότι κάθε πελάτης έχει τη δυνατότητα ελέγχου των αποτελεσμάτων της εργασίας και απάντησης σε όλες τις απορίες του. Εδώ, διασφαλίζουμε επίσης ότι ο πελάτης είναι προετοιμασμένος για την κατάλληλη υλοποίηση και προώθηση των νέων του προϊόντων.

Ένα προσωπικό από πεπειραμένους ειδικούς
Εμείς στην MyWord αντιλαμβανόμαστε ότι το λογισμικό σας είναι ταυτόσημο με την εικόνα της εταιρείας σας και συνεπώς κάθε εργασία που μας αναθέτετε πρέπει να εκτελείται με τον, κατά το δυνατόν, πιο επαγγελματικό τρόπο. Η MyWord διαθέτει μια εσωτερική επαγγελματική ομάδα τεχνικών γλωσσικής προσαρμογής, συντονιστών και ειδικών στις ηλεκτρονικές εκδόσεις (DTP), η οποία υποστηρίζεται από περισσότερους από 400 εξειδικευμένους μεταφραστές. Όλοι συνεργάζονται μεταξύ τους για να προσφέρουν ένα γλωσσικά προσαρμοσμένο λογισμικό που λειτουργεί απρόσκοπτα σε οποιαδήποτε γλώσσα.

Κατά τη συνεργασία σας με την MyWord, θα έχετε τον προσωπικό σας συντονιστή, ο οποίος θα είναι σε στενή επαφή μαζί σας σε κάθε στάδιο της διαδικασίας, τόσο για τις τρέχουσες όσο και για τις μελλοντικές εργασίες που θα μας αναθέσετε. Κάθε μετάφραση έχει τις δικές της ιδιαιτερότητες σε θέματα κουλτούρας και γλώσσας. Είναι γνωστό σε όλους ότι μια απλή φράση, αν δεν μεταφραστεί σωστά, μπορεί να προκαλέσει σύγχυση και να οδηγήσει το χρήστη σε λάθος κατεύθυνση. Να γιατί απαιτούμε τέτοια εξειδίκευση, δεξιότητες και απόλυτη σημασία στη λεπτομέρεια από τους συνεργάτες μας. Η ικανοποίησή σας είναι εγγυημένη!


Εμπιστευθείτε τη MyWord!
 

Ζωντανή συνομιλία